Overlap

Ting forsvinder, bukker sig og rejser sig igen. 26 juni 2019

Kunstnerisk er jeg interesseret i hvordan vi interagere med verden. Hvordan vi forholder os til vores omgivelser, hvordan vi selv ændre på vores omgivelser, og hvordan omgivelserne ændrer på os. Derfor arbejder jeg i kunstnerisk samarbejder, som koncentrere sig omkring overlab, sammenligninger og nedbrydninger af grænser. Derfor er det en del af mit kunstneriske virke at samarbejde med andre kunstnere og andre fag. Det er igennem det arbejde at jeg Sanser en æstetisk udfoldelse som er svær at opleve alene. De relationer som opstår i et flow af handlinger uden ord og analyse. En dialog mellem krop og handling, rytme og dynamik, improvisation og system.