art

Sammenligninger

Ting forsvinder, bukker sig og rejser sig igen. 26 juni 2019

Kunstnerisk er jeg interesseret i hvordan vi interagere med verden. Hvordan vi forholder os til vores omgivelser, hvordan vi selv ændre på vores omgivelser, og hvordan omgivelserne ændrer på os. Derfor arbejder jeg i kunstnerisk samarbejder, som koncentrere sig omkring overlab, sammenligninger og nedbrydninger af grænser. Derfor er det en del af mit kunstneriske virke at samarbejde med andre kunstnere og andre fag. Det er igennem det arbejde at jeg kan mærke at mit virke som kunstner, ikke køre i cirkler inden for en genre, men bryder med normer og skel.

Sammenligninger er tid, en tanke bliver færdig gjordt i et andet tidsrum når “noget” minder os om noget andet.