Art before 2018

performance, lydkunst, scenografi, tegning, objekter and kunstneriske samarbejds projekter er nogen af de områder som jeg siden min afgang fra Kunstakademiet har beskæftiget mig med. Jeg har afsøgt hjørner af hvad kunst er for mig og hvordan jeg bedst kan finde de steder som lever i både nedbrydning og opbygning af social kontekst og æstetiske grundregler. Mit hoved interesse er når mennesker mødes og når ting mødes. Når der opstår et mellemrum for tanke og for sansning som ligger i vandoverfladens spændingsfelt.

Det psykologiske rum er udfoldet på forskelligt vis i min kunstneriske praksis. Det er blevet mere og mere vigtigt for mig at ordet “betydning” kommer frem i processen. At tings symbol betydning, dets handlings betydning, dets associations betydning bliver en del af min egen tilgang til processen. At der er en betydning tilstede og et rum for sansning i stemning og form.

Scroll to Top