Helhed og detalje

Fotografi af Charlotte Schmock
ødelæggelse af kopper, befriende og smuk 2015

Helhed og detalje er udviklet i mit samarbejde med Museet for Samtidskunst, Odsherred Kunstmuseum, Sorø Kunstmuseum og har kørt som workshop lige siden. Siden 2017 har Helhed og detalje kunstnerworkshop kørt i Lejre Kommune som en del af Kulturpakkerne “Dronten”.

Jeg blev helt tilbage i 2015 spurgt om jeg ville udvikle et kunstnerisk undervisningsforløb i sammenspil med formidlere fra Museet for Samtidskunst, Odsherred Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum forløbet skulle på alle tre museer og tilpasses alle tre museer. I forløbet skulle formidler og kunstner i sammenspil forsøge at skabe et rum hvor kunstneriske processer og formidlings metoder kunne spille sammen. Der skulle være plads til at ens egne kunstneriske metoder kom frem underforløbet og at der blev peget på kunstværker fra museerne.

Min indgang til museet og til mine egne processer som kunstner fandt jeg i detaljer og Helheder, fordi jeg som kunstner hele tiden nedbryder helheder for at samle dem igen i nye former, systemer og rytmer. Jeg vidste at jeg ville have kroppen placeret som en metode til at tilgå kunstværkerne på museet og de fortællinger om mine egne kunstneriske metoder. Derfor begyndte jeg at kigge på hvorlangt jeg kunne strække kropslig udfoldelse på Museet og hvilke kropslige sanser som ville give mening i at åbne elevernes sanser og forståelse for kunstværkerne.

I øjeblikket arbejder jeg sammen med Lejre Kommune, hvor vi i år skaber en ny indgangsvinkel til projektet ved at gå en anden vej. Vi har taget kontakt til Lejre Museum, som har en del fragtmenter fra Vikingetiden, som de sætter sammen til helheder omkring vores kulturarv. Jeg indrager stadig min egen kunstpraksis i udviklingen af workshoppen og gør brug af de fortlkninger som jeg kollektivt kommer frem til med eleverne.

Eksempel fra Sorø Kunstmseum

  • et eksempel på hvordan viden og sans kan spille godt sammen i et udviklende øvelse for eleverne

Neden for er vi som eksempel i gang med at kigge på et Viggo Johansens maleri, Hustru og hans børn sidder om aftenen rundt om et bord i halv mørke og klipper og klister. Først sætter vi os foran maleriet og i fælleskab taler vi om hvad vi ser og hvad det kan betyde, det vi ser. De for en opgave om at finde alle de farver som de oplever er i maleriet. Bagefter går vi væk fra maleriet og stiller os i en cirkel hvor 4-6 elever bliver bedt om at stile sig ind i midten. De skal finde en position som de syntes passer til maleriet og de skal forsøge at få deres 4-6 kroppe til at høre sammen. Nu får 4 elever mulighed for at ligge stof henover kropsskulpturen og dække den ind i stof. Stoffet har de farver som jeg har fundet gennem photoshop pixel af maleriet vi lige har kigget på. Vi gentager øvelsen et par gange da eleverne syntes det er vældigt sjovt.

Når vi er færdige med at lege og vender tilbage til Maleriet for at se om vi kan få øje på noget nyt. Uden undtagelse bliver flere farver nævnt og jeg kan mærke at elevernes opmærksomhed er skærpet på en helt anderledes måde.


Hvad sker der, når en detalje genskabes i nye materialer? Hvilken betydning har detaljen for helheden?

Eksempel fra Sorø Kunstmuseum – Kunstkameraterne

Metode på tværs af fag, at bruge sin krop til at mærke fylde og omfang, ved igen at kunne tilgå et kunstværks fylde og form. Helt simpelt er et omfang af ens krop det sted hvor vi starter og slutter, hvor vi forsøger at opnå sammespil og forståelse af verden. I et forsøg på at se hvordan eleverne også kan opfange de andre og sig selv i en position hvor de ligger ned, har jeg i et af mine øvelser fået alle elver til at ligge ned og fylde deres kvadrat ud. De skulle forsøge ikke at ligge i hinandens kvadrater, ( det kan også være godt i øvelsen at forsøge at ligge i hinandens kvadrater) men her ville jeg have at de skulle mærke deres afgrænsning. Alle elever formår at komme ned og ligge i denne åbne og følsomme position og er stille i mindst 1-2 minutter. Det er befriende for dem at hvis en griner så griner jeg med og alle måske mærker ved lyd at rummet omkring dem samler sig. Det giver en fornemmelse for del og helhed.

Fotografi af Charlotte Schmock

Eleverne vil i det samlede forløb forstå den kreative proces i udvælgelse og undersøgelse af detaljer og helhed. Ud fra samarbejdet med kunstneren får de en metode og en kunstnerisk arbejdsproces, der kan udfoldes på tværs af fag.

Links til forskellige artikler og pdf materiale.

Materiale fra KunstKameraterne

Artikler om undervisning og elevkunstværker fra Lejre kommune Dronten

Scroll to Top