ØJEBLIKKETS PROCES

Processen bag Kultur og kunstprojekt under KUMULT.

Hver 3. klasse i Lejre kommune har sammen med Billedkunstner Astrid Randrup skabt et kunstværk med inpiration fra Lejre museums historier om Odin og Vikingetidens forhold til smykkers mønstrer og figurer. Hver klasse samskaber en cirkel efter de har været igennem et formidlings forløb som du kan læse om her.

Vi starter med at se omridset af de store kongehaller. Stedet emmer af historier og her er Odin figuren, siddende i sin  Lidskjalv fundet. Her fortæller formidleren historien om, da Odin giver sit ene øje væk for at finde sine brødre. Han giver det til Mimer, som har en brønd han kan drikke af for at få den viden han søger. Odin er en gud som søger viden om den verden han har været med til at skabe og her starter vores introduktion til vikingernes myte fortællinger og vores sansning af historiske mønstre.

Der er mange fortællinger omkring fundet og I kan læse mere om fundet her
Vi bruger Odin figuren til at åbne vores sanser til myte fortællingerne om Odin og til de mønstre som vi skal inspireres af til vores fælles kunstværk. Eleverne får mulighed for at se og høre mere om figuren på Lejre museum.

Ved at tage fat i historiske artefakter og lade os inspirere af de fakta og de frit svævende myter giver os mulighed for at mærke efter hvordan vi agere i en verden fyldt med fortællinger som både kan være myter og være fakta baseret. Men vi mærker også efter vores egne ideer om verdens sammenhæng.

foto ROMU

Efter Astrid Randrup kort fortæller om det at sanse artefakter og hvorfor vi skal øve os i atbruge flere sanser end syns sansen, skal eleverne sanse en artefakt i en pose, som de beskriver til de andre i deres gruppe.

Tegninger åbner op for sanserne og giver os mulighed for at være nysgerrige.

Efter frokost ser vi lidt mere på rytme og mønstre. Vi mærker efter hvordan et efterbillede sætter spor i vores kroppe. Mange har beskrevet, den måde vores æstetiske sansning hænger sammen med vores visuelle og følende spor i kroppen. Her går vi lidt ind i hvordan associationer til bølger på havet, på bakkerne og rebets egen struktur, sætter spor i vores krop. Ved at vi bevæger rebene rytmisk og leger med alle de måder vi kan bevæge dem på. Vikingernes verden var fyldt med flettede og bundet mønstrer. Den verden vi begår os i sætter spor.

Vi arbejder med spejlinger, symmetrier og tilfældigher i hvordan snor og farve kan skabe nye verdner og forestillinger i vores indre verdner.

Symmetrierne og mønstrerne folder sig ud som historier, og væsner og nye verdner. Som at gå på opdagelse i ens egen forestillinger om hvad et mønster kan forestille.

foto af Niels Hein

Eleverne går samtidig på opdagelse i udstillingens arkæologiske fund og finder mønstrer. Ud over de figurer og fortællinger, som høre med til de artefakter vi kan se, fortæller formidleren også mere faktuelle spor fra fundne.

Vi på opdagelse i symmetrierne og de nye verdner, ved at klippe detaljer ud af vores egne tegninger. HEr finder vi nye væsner eller figurer, som Odin der finder nye spor i den verden, han har været med til at skabe. Odin skabte verden sammen med sine brødre, men de skabte den bare og måtte efterfølgende gå på opdagelse i den. Odin søgte mange steder for at få mere viden, fx hos nornerne, ved at hænge i et træ i ni dage eller ved at give sit ene øje til mimer. DEn måde at tænke ind i et kunstprojekt er for Kunstneren en måde at opfatte verden som en lang søgen viden og udvide ends egne opfattelser af verden.

Vi samler de udklippede deltaljer til en ny helhed og taler om hvordan rytmer, balancer og fælles ideer om den nye verden kan sanses. Vi ser verden fra alle vores forskellige sider men bliver bedt om at forholde os til en fællesverden set fra forskellige sider. Det er vigtigt at vi forholder os til hinanden, til det fællesbillede og til egen ide om hvad rytme og balance er.

Til sidst skal vi samle os om alle de indtryk vi har fået om norner, Odin, guder, jætter og alle de mønstre som vi har set, sanset og mærket. Alle børn klipper deres egne sansede fornemmelser i et stykke stof. De gør det som de har lyst til og forsøger sig frem.

Alle deres detaljer i stof limes med tapet klister på en rund stof ramme. Som vil får sit eget liv i den store installation.

Hver klasse skaber en cirkel.

Projektet er støttet af:

Lejre Billedkunstråd

Scroll to Top