Læring – workshop, moduler for både voksne og børn

– Læring i forhold til sanselighed og kreativitet sat sammen med kunst og kultur

I sanselig læring udvikler jeg betydningen af en sanselig sproglig udtryksform sat sammen med kunst og kultur – og det sker, med principper, der sætter følelse (sansning, følelser) i stand til at motivere og udvide indre såvel som ydre udtryk. Der eksisterer en lang tradition for æstetik, som, har undersøgt både form og følelse i kunstværker – musik, dans, skulptur, arkitektur, kunst, litteratur og så videre. Når jeg benytter mig af følelser i læring, italesætter jeg ikke vores personlige følelsesliv, men en subjektiv tilgang til verden, kombineret med fælles oplevelser.

Hvor vi giver hinanden lov til

  • at mærke, hvad vi ser
  • at tale og ytre os, ud fra det oplevede
  • at udfolde et kropsligt forhold til sprog og materiale, i forhold til tema og kontekst
  • at udtrykke det sansede i konkrete formbare materialer, med relation til tema.

Se under de forskellige projekter, hvordan jeg i samarbejde med formidlere, undervisere og museumsinspektører skaber relation til tema, kulturinstitution og kunst.

sansning af udstillingens rum, lad os bruge vores krop

Se under de forskellige projekter hvordan jeg i samarbejde med formidlere, undervisere og museumsinspektører skaber relation til tema, kulturinstitution og kunst

Helhed og detalje Sorø Kunstmuseum, Museet for samtidskunst og Odsherred kunstmuseum. En del af KUNSTkammerater og kumult


For at formidle det sansede, bruger jeg forskellige kropslige erfaringer med materialer, rum og lyd.
I et projekt for børnehavebørn, gjorde jeg brug af fortællingen, scenen og vores forskellige handlinger sammen i forhold til fortællingen. Det blev til flere storformat malerier ud fra krop og fortællinger.

Billedrytmer 2017 Huskunstner i Børnehaver i Lejre kommune

For mig handler læring om at udvikle vores kreativitet, faglige forståelse og sætte forstelsen ind i større sammenhæng. Læringen og formidlingen foregår i et åbent og imødekommende rum, med plads til eksperimenter, dialog og fordybelse. Jeg ønsker i mine workshop at skabe et trygt læringsrum, hvor der er plads til alle, derfor bruger jeg meget tid på åbningen eller starten af workshoppen, da det at være kreativ kan virke som en stor udfordring for nogen.

Scroll to Top