Når jeg fordamper smukt dør jeg

En sanselig refleksion over gravens landskab

https://www.metropolis.dk/astrid-randrup-roskilde/

Folkeparken

Min vandring forholder sig til døden og vores kulturelt styrede begravelseslandskab, et mellemrum mellem natur og kultur, krop og minder. I vandringen søger jeg efter min egen gravs landskab. Gravens landskab er et sted, vi vender tilbage til for at erindre og ære et minde og kan ses som en kollektiv hukommelse i dyb tid. Mit tidligste minde er min morfars gravplads på Sankt Ibs kirkegård, og anslaget for min vandring.

Jeg har valgt at gå i Roskilde by, hvor Kirkegårdenes monumentale gravlandskaber sammenfiltres med tidlige erindringer om døden. Herefter bevæger jeg mig ud af byen, for at søge egne ideer, om det at efterlade og afgive min krop, til det sidste minde hos andre.

Jeg reflekterer over mit indres behov for at høre sammen med naturen, og i det behov søger jeg efter et sanseligt landskab, som har det monumentale og nære efterbillede.

De processuelle refleksioner, som en vandring er fra sted til sted, er i min vandring medbestemmende for de filmklip, som sendes hver time. I hvert nedslag eksperimenterer og søger jeg efter at mime naturens former og linjerne, med min egen krop.

For mig er sanseligheden i et sidste farvel, med til at gemme en tidslomme, både i vores fælles og vores personlige historier. Der er ikke mange måder at begraves på, men der er mange landskaber som vi kan bevare, beskytte og begraves i.

Boserup skov

Kreditering:

Walking Landscapes Roskilde organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater og Byens Hus i samarbejde med Aaben Dans, Sct. Hans Have, Nationalpark Skjoldungernes Land og nogle af byens foreninger med støtte fra Statens Kunstfond og Nordea-fonden.