Når jeg fordamper smukt dør jeg

En sanselig refleksion over gravens landskab

2021 kunstprojekt i forbindelse med Metropolis Walking Landskab Roskilde https://www.metropolis.dk/astrid-randrup-roskilde/

Min vandring forholder sig til døden og vores kulturelt styrede begravelseslandskab, et mellemrum mellem natur og kultur, krop og minder. I vandringen søger jeg efter min egen gravs landskab. Gravens landskab er et sted, vi vender tilbage til for at erindre og ære et minde og kan ses som en kollektiv hukommelse i dyb tid. Mit tidligste minde er min morfars gravplads på Sankt Ibs kirkegård, og anslaget for min vandring.

Ved hvert af de 13 steder jeg har valgt at standse har jeg taget et fotografi som afslutning af stedets karakter. Jeg ser det som et mellemrum mellem min følelse og det kognitive valg af sted og refleksion over æstetik og sansning i forhold til krop, natur og døden. Døden som ramme for at sætte forholdet til naturen i relation til det at være her nu og her. i relation til at bevare og gå ind i en dialog med naturen i alle dets facetter, æstetisk som naturlig udvælgelse.

Jeg har valgt at gå i Roskilde by, hvor Kirkegårdenes monumentale gravlandskaber sammenfiltres med tidlige erindringer om døden. Herefter bevæger jeg mig ud af byen, for at søge egne ideer, om det at efterlade og afgive min krop, til det sidste minde hos andre. Jeg reflekterer over mit indres behov for at høre sammen med naturen, og i det behov søger jeg efter et sanseligt landskab, som har det monumentale og nære efterbillede. De processuelle refleksioner, som en vandring er fra sted til sted, er i min vandring medbestemmende for de filmklip, som sendes hver time. I hvert nedslag eksperimenterer og søger jeg efter at mime naturens former og linjerne, med min egen krop.For mig er sanseligheden i et sidste farvel, med til at gemme en tidslomme, både i vores fælles og vores personlige historier. Der er ikke mange måder at begraves på, men der er mange landskaber som vi kan bevare, beskytte og begraves i.

Slut scenen

Kreditering:

Walking Landscapes Roskilde organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater og Byens Hus i samarbejde med Aaben Dans, Sct. Hans Have, Nationalpark Skjoldungernes Land og nogle af byens foreninger med støtte fra Statens Kunstfond og Nordea-fonden.

Scroll to Top