“Øjeblikket”

Læs om processen her

Læs om processen her https://ojeblikket.astridrandrup.dk

Kunstneriske baggrunden for projektet

Projektet et tværgående eksperimenterende kunst, Læring og formidlingsprojekt hvor vi undersøger og leger med hvordan kunst i dag kan være et sanseligt link mellem flere fag grene.

Eleverne deltager i et anderledes sanseligt undervisningsforløb, ”Helhed og deltalje” hvor formålet er at blive inspireret til et fælleskunstværk, af Lejre museums visuelle effekter. Artefakterne er udgravet fra de nærliggende omgivelser og vi tager specielt udgangspunkt i den lille Odin figur som er fundet på bakkerne bag museet. Kunstværket er et kollektivt og samskabende kunstværk, som trækker på traditioner inden for deltager base- ret skulptur. Skulpturen i sit endelige udtryk placeres udenfor, så forbi passerende kan betragte det rundt om, inden i og i alle tider på døgnet. Astrid Randrup har skabt en ramme, hvor elever fra hele Lejre kommune deltager aktivt, med at skabe deres ekkoer af oldtiden.

Odin kaster sit øje i en brønd, og hænger fra et træ for at lære hemmeligheder, for at lære alt det ukendte og for at sanse mere end det han selv er… elever fra Bramsnæsvig skole var i dag forbi og høre om Odin og se på mønstre for at blive inspireret til vores fælles kunstværk på Lejre museum. #samskabelse #drontenlejre #kunstmedbørn #lejremuseum

Samarbejde mellem Kunstner Astrid Randrup,
Lejres Kommunes børnekulturelle indsats Dronte, Lejre Museum.

skitse oplæg til offentlig kunstværk på Lejre museum 2020

Kunstværkets titel ”Øjeblikket”

Kunstværket er et kollektivt og samskabende kunstværk, som trækker på traditioner inden for deltager base- ret skulptur. Skulpturen i sit endelige udtryk placeres udenfor, så forbi passerende kan betragte det rundt om, inden i og i alle tider på døgnet. Astrid Randrup har skabt en ramme, hvor elever fra hele Lejre kommune deltager aktivt, med at skabe deres ekkoer af oldtiden. Eleverne skaber fælles nutid, sansning om det at se og dele det at se forskelligt. De deler egne ideer om balance, symmetrier og asymmetrier, og om lyset og bevæ- gelses betydning for form og rum. Se processen for udviklingen af kunstværket for at få et godt indtryk af hele processen.

Astrid Randrups ide med kunstværket og sammenkoblingen med et undervisningsforløb.

Eleverne deltager i et anderledes sanseligt undervisningsforløb, ”Helhed og deltalje” hvor formålet er at blive inspireret til et fælleskunstværk, af Lejre museums visuelle effekter. Artefakterne er udgravet fra de nærlig- gende omgivelser og vi tager specielt udgangspunkt i den lille Odin figur som er fundet på bakkerne bag museet. Astrid har i et stykke tid interesseret sig for menneskers fælleshistorie, hvordan vi skaber et fælleskab og hvordan menneskets nære relationer, er med til at skabe deltagelse i større sammenhæng. Hendes interesse for større og mindre relationer har ført hende fra lydkunstværket Grundtonen, til hjerte kor, til flere samska- bende projekter hvor læring, proces og udtryk sammenkædes. Hun gør brug af den interesse i ”Øjeblik” projektet ved at samskabe med børn, hvor der både er en sanselig læring og leg til stede, men også en udveksling af opfattelser og anskuelser af det sansede.

Det er specielt fortællingen om Odins øje, som han giver i pant for at drikke af mimers brønd, her får han større viden og mere indsigt. Det sammen kobler kunstneren med de registreringer og forestillingsverdener som eleverne skaber ud fra museets smykkers ornamentik og mønstrenes betydninger, og åndelige referencer. Odin kan i sin betydning forstås på mange niveauer og Astrid vil gerne have eleverne med på ideen om; Det at se og se mere end det vi kan tage at føle på.

Et lille tekststykke om baggrunden for Astrid Randrups interesse i Odin og ornament.

CITAT: Asger Jorns ord om Ornamentik og Oldtid: ”Odin kan bevæge sig i tid og rum, hvis jeg sammenhol- der det med, tanker ideer om at arkitektur og ornament er vi mennesker nød til at leve i en organisk tilværelse, dvs. Vi skal samarbejde med den måde vi bygger og sanser vores omgivelser på. Vi kan ikke fordomsfuldt konstruere alt efter funktion, men også ud fra hvordan det mærkes og opleves fysisk såvel som psykologisk. Vi lever i rytmer, at vi mennesker har en rytmisk opfattelse af vores liv. Vi kan ikke leve som en metronom, lige som andre dyre arter heller ikke kan. Så det handler ikke kun om at skabe organiske former, men om at skabe organi- ske samarbejde mellem mennesker og dets omgivelser.” Hvad betyder det når han lader sit ene øje være pant for at drikke af mimers brønd, hvad er øjet et symbol for og hvad sker der når du bliver en øjet?

Processen

Astrid og Eleverne arbejder i processen med egne fortolkninger, kollektive fortolkninger og hvordan ma- terialer, lys, sted og tid spiller sammen i et skulpturelt kunstværk. Kunstværkets proces er også en fælles registrering af vores ide om synsoplevelsen. En registrering af objekt og hvad det indebærer, at danne et synsindtryk af objektet, og samtidig foretage en perceptuel kategorisering af objektet. Eleverne og Astrid kaster sig ud i undersøgelsens af ideen om at få indsigt, at kunne se mere end det som er lige foran os. De vil undersøge, hvad det vil sige at sanse sammen.

Bevægelse, handling og genkendelse af mønster.

1.Dag
Eleverne møder museets formidler og Kunstneren Astrid Randrup. Eleverne arbejder på første dagen også med ornamentikker i museets genstande og kommer tættere på den lille Odin figur. Alt undersøges med kroppen og sanserne først bl. ved at genskabe ornamentikkens bevægelser med reb, collage og tegninger. Eleverne udføre flere forskellige øvelser, hvor de oplever at se med lukkede øjne, kun at se med et øje og se med hinandens øjne ved genfortælling. Eleverne arbejder på første dagen også med ornamentikker i museets genstande og kommer tættere på den lille Odin figur. Alt undersøges med kroppen og sanserne først bl. ved at genskabe ornamentikkens bevægelser med reb, collage og tegninger. . Alle øvelserne leder eleverne og Astrid Randrup på sporet af, hvad det vil sige at undersøge det, vi interesserer os for, og lave et forarbejde til deres fælleskunstværk.

2.Dag
Anden dagen skal elevernes skabe deres del af fælleskunstværket. Vi starter med at se på gårsdagens tegnin-ger og danne os et overblik over, de vigtigst skitser for os. Vores materiale er stof, organza, hør, bomuld og snor.
Stoffets historie og udformning hænger for Astrid godt sammen med vævning, fletning, struktur og knuder. Vævning og fletning har været til stede over det hele i oldtiden og har stor betydning for Oldtidens udtryk i smykker og våben. I vævning og fletning er der en sammenkobling mellem ornamentikken og oldtidfolkets hverdag, som trækker tråde til den åndelige og den simple verden. De ritualer som Astrid benytter vil hun se om kan skabe en realtion for eleverne, til kunstværkets åndelige del og til de handlinger som eleverne og hun udføre sammen.


Sammen komponerer alle én fælles cirkel på 130 cm i diameter, med deres former.
Dialogen vil være det endelige resultat, inden cirklen hænges op i den store konstruktion uden for.

Elever og Astrid flytter sammen rundt på former som eleverne har klippet, først flytter vi rundt på dem på et sort stykke stof. Efterfølgende sætter vi dem fast med tape på gennemsigtigt stof og ser, hvad der sker, når lyset fanger formerne.

Flytning af udklippet stofstykker

Test af stof og muligheder i forskellige stof typer og hvad børn og jeg kan klippe intuitivt, med visuelt og sanseligt indspark fra oldtiden.

CITAT:
Asger Jorns ord om Ornamentik og Oldtid:
”Vi lever i rytmer, at vi mennesker har en rytmisk opfattelse af vores liv. Vi kan ikke leve som en metronom, lige som andre dyre arter heller ikke kan. Så det handler ikke kun om at skabe organiske former, men om at skabe organiske samarbejde mellem mennesker og dets omgivelser.”
Citat:
“Stilens historie er ikke et kedeligt skema over mønstre og ornamenter, men læren om menneskesin-dets synlige udtryk i det mindste og i det største. Vi prøver ved studiet af den at skelne klangfarven i de vekslende slægters stemme og læse deres hånds skrift. Ikke for at efterligne dem, og slet ikke for at imponere med navne og titler, men for at forstå den verden, vi har fået i arv, og virker i. “
–R. Broboy-Johansen, hverdagskunst – verdenskunst

Scroll to Top