OKKER; forholdet til okker

lerholdigt, amorft eller mikrokrystallinsk, forvitringsprodukt af forskellige jernmineraler, organisk stof, kalk, sand og ler

Dykker ned i jordens betydning for os mennesker, både indeni og ude. Mens jeg lytter til Ulla Koch fortælle om de første alfabeter, og Nelson Goodman beskrivelser af farve og følelse. Okker er mit nyeste materialevalg, der symboliserer blandingen af jordens elementer og de tatoveringer, mennesker, dyr og naturen selv skaber på dens overflade. Min tilgang drejer sig om følelser og farve, og hvordan de påvirker vores opfattelse af verden. Gennem mine eksperimenter med fotografier søger jeg at kombinere følelse og farve, hvor dialogen mellem mennesker og jorden, muligvis læner sig opad 10.000 års fortællinger. Vi skraber i overfladen og kan kun vende tilbage til vores natur ved at se udbyttet i og fornuft. Vi er både skygger af jorden og kaster skygger på jorden. Dialog med jorden er nøglen til at udforske dette forhold. #Kunst #NaturensForbindelse #FarveOgFølelse

Scroll to Top