astridrandrup

tanker om eufonisk råber de

Musikalske og billedelige udtryk hænger sammen med min interessere for hvordan lyden, musikken og billedet bindes sammen og frakobles hinanden.
Hvordan registreringer af relationer, stemninger, bevægelser og rum forbindes med krop og stemme.

I erindringsbilleder finder vi en betydning i de elementer, som vi komponere vores erindring med, vi skaber intuitivt et minde. Når jeg beder deltager om at råbe eller viske deres erindringsbilleder bliver de bevidste om deres krop og den stemning som et minde kan frembringe. De bliver bedt om at gå ind i dem selv og finde et rum. Har dette rum en stemning eller er det som en god latter? – hvor relationen til det vi griner af skabes gennem erfaringer i kroppen sansninger. Når jeg beder deltager gå bag om det første det mest fremtrædende i deres minde og mærke, et andet rum som er det “negative” rum, hvad sanser vi så?

Hvorfor er det vigtigt at det er forskellige deltagers erindringsbillede?

For at registrer stemmen, tiden, rytmen og lydens egenart, er deltagelsen vigtig. Jeg undersøger et udtryk, som mine aktiveringer af lytteren eller beskueren, er med til at skabe men i en situation som er i scenesat og inden for en ramme, hvor metode og udtryk kombineres til at kunne centrer sig ind om fx stemmens bearbejdelser af erindringer. Det er et udtryk som eksperimentere med vores opfattelse af ord, tid og rum, en undersøgelse af de medfølgenede stemninger vi tillægger i lyden og i ordene. Jeg undersøger også hvordan beskuerens krop bliver en anderledes del af de kunstværker som udtrykker sig i tid og rum.
Beskueren bliver ofte bedt om at gå ind i sit eget rum, sin egen sansning af en stemning eller følelse hvor de giver intuitivt udtryk for deres ide om lyden.
Beskueren opholder sig i et ydre og indre billede i performancen, hvor kroppen er en form for median.

Deltager baseret kunst og kollektivkunst

Sansningen bliver en del af et kollektivt rum men foregår individuelt. hvornår fanger jeg som kunstner det mellemrum? det er et af de spørgsmål som jeg har stiollet mig selv mange gange. Hvornår er mit kunstværk en del af et kollektivt rum eller et rum hvor vi aktivt deltager i hinandens sansning? Jeg opsætter en scene eller en situation, hvor handlinger imitere et relationelt eller socialt rum. Jeg iscenesætter de sansninger og rum, som udfolder en ide om et mellemrum og grænser, som jeg italesætter forskelligt fra kunstværk til kunstværk. Jeg eksperimentere stadig med hvornår kunstværkets endelige form er giver udtryk for de handlinger som det iscenesatte rums grænser ikke kan. Hverdagen og dets små handlingsforløb i erindringer . De små forandringer som over tid sætter spor. Kobles på sansningen af rum, toner, rytmer og ting.

Den kollektive kunst i min praksis;
er udlevet i kollektiver som Lyd gruppen Sweet Noise (Tanja Schlander og Astrid Lomholt) og Performance gruppen NA ( Nelly og Astrid ): 

Når vi taler om at være i Kollektive kunst og hvordan vi indgår i dialog med hinanden på kollektiv basis. Frasiger vi os ikke vores stemme ej heller vores identitet. Men imødekommer at vores identitet og stemme kan i rytme, form, klang, dynamik indgå i et fælles forum og nogen gange høres tydeligt mens andre gange ligge som en bagrund til andre og nogen gange er vi stille og nyder andres. Vi sammenspiller på et plan hvor vi hele tiden mærker os selv og de andre med det fokus at vi skal skabe sammen. 

Hvordan sætter jeg et publikum i en situation som scenen og indholdet tilbyder?

 Fx æblebod, scenen er storbyens gader, 

hvad skal der til at få folk til at sanse et anderledes rum?

hvad skal der til for at folk tænker over deres tilstedeværelse i dette byrum?

hvorfor skaber vi dette Byrum?

At være i et kunstrelateret projekt, hvor deltagelse og samskabelse er i fokus giver nogle forhindringer. Men som i tidligere tiders fluxus, situationist, performance relateret kunstmetoder er udgangspunktet en kunstner, en kunstner med en vision, en ide og måske endda konceptuel ide. Min konflikt er eller har været mellemrummet mellem sansning, det æstetiske i sansning og det konceptuelle greb. Når kunst bliver teoretiseret, sproglig og analytisk i forhold til dets omgivelser, forsvinder min nonverbale, mellemrums sansning i dynamikker, rytmer, kompositioner. Sansningen af et opstået eller iscenesat non verbal dialogisk rum, falder til jorden i en konceptuel teoretisk konstellation. Men igen så er jeg selv meget verbal i mine overvejelser over iscenesættelsen og den læring som opstår i det rum hvor vi lærer uden at vide præcist hvad det er vi lærer, men vi gør os nogle erfaringer. Læring kommer både med dine egne erfaringer, med de fortalte, de skrevne og de kropslige, de sanselige. Og som Jung siger; indoptager vi hele tiden en del af verden omkring os som igen bliver et udtryk

Overlap

Ting forsvinder, bukker sig og rejser sig igen. 26 juni 2019

Kunstnerisk er jeg interesseret i hvordan vi interagere med verden. Hvordan vi forholder os til vores omgivelser, hvordan vi selv ændre på vores omgivelser, og hvordan omgivelserne ændrer på os. Derfor arbejder jeg i kunstnerisk samarbejder, som koncentrere sig omkring overlab, sammenligninger og nedbrydninger af grænser. Derfor er det en del af mit kunstneriske virke at samarbejde med andre kunstnere og andre fag. Det er igennem det arbejde at jeg Sanser en æstetisk udfoldelse som er svær at opleve alene. De relationer som opstår i et flow af handlinger uden ord og analyse. En dialog mellem krop og handling, rytme og dynamik, improvisation og system.