“Eufonisk råber de af eftertiden”

Astrid Lomholt, Lydinstallation og performance: Eufonisk råber de af eftertiden, Museet for Samtidskunst 2011

Med performance og installationen Eufonisk råber de af eftertiden undersøger jeg begreberne fortid, nutid og fremtid og deres betydning for vores liv og eftertid. Menneskets fokus på nutiden indebærer et nærvær, som handler om at sanse selvet og dets udvikling.

Musikalske og billedelige udtryk hænger sammen med min interessere for hvordan lyden, musikken og billedet bindes sammen og frakobles hinanden.
Hvordan registreringer af relationer, stemninger, bevægelser og rum forbindes med krop og stemme.

For at registrer stemmen, tiden, rytmen og lydens egenart, er deltagelsen vigtig. Jeg undersøger et udtryk, som mine aktiveringer af lytteren eller beskueren, er med til at skabe men i en situation som er i scenesat og inden for en ramme, hvor metode og udtryk kombineres til at kunne centrer sig ind om fx stemmens bearbejdelser af erindringer. Det er et udtryk som eksperimentere med vores opfattelse af ord, tid og rum, en undersøgelse af de medfølgenede stemninger vi tillægger i lyden og i ordene. Jeg undersøger også hvordan beskuerens krop bliver en anderledes del af de kunstværker som udtrykker sig i tid og rum.
Beskueren bliver ofte bedt om at gå ind i sit eget rum, sin egen sansning af en stemning eller følelse hvor de giver intuitivt udtryk for deres ide om lyden.
Beskueren opholder sig i et ydre og indre billede i performancen, hvor kroppen er en form for median.

Scroll to Top