“Eufonisk råber de af eftertiden”

Astrid Lomholt, Lydinstallation og performance: Eufonisk råber de af eftertiden, Museet for Samtidskunst 2011

I en række glaskugler klinger lyden af udvalgte borgeres råb. Råbene kredser om erfaringer og erindringer fra et levet liv og tiden efter døden, som udfoldes i tanker om eftertiden. De er menneskelige gisninger om, hvad fremtiden kan bringe, og hvilken rolle deres nutid spiller for eftertiden. Med installationen Eufonisk råber de af eftertiden undersøger Lomholt begreberne fortid, nutid og fremtid og deres betydning for vores liv og eftertid. Menneskets fokus på nutiden indebærer et nærvær, som handler om at sanse selvet og dets udvikling. Lomholt eksperimenterer i sit værk med en forestilling om eftertiden, hvor både talernes og lytternes erfaringsverden sættes i spil.