CV

I mit virke som billedkunstner arbejder jeg med kunstneriske æstetiske udtryk, men i lige så høj grad med sanselig læring, sameksistens og sammenhængskraft. Det gør jeg blandt andet ved at undervise som huskunstner, som kunstner i KUMULT og som billedkunstlærer på ungdomskolen.