Vi er skygger af jord; JORD

Sanselig læring med tema JORD på Sorø kunstmuseum og alle folkeskolens 2. klasser i sorø 2023

kunstværket udformes i processen af læring, hvor eleverne er med til at gentage forskellige udformninger, vælge til og fra, gentage ideer om hvordan selve formen på helheden skabes.

vi arbejder med gentagelse og spejling af form vi ser og de fortællinger som opstår i vores egne og andres gengivelser med materialerne. Astrid udformer rammen for læring, for kreativiteten som leder os til processer der hele tiden åbner vores egne og andres perspektiver for det vi oplever, til at samle det i en fælles ramme.

Hvad betyder jord til os, for os og hvordan lever vi med jorden under os. Jeg tror på at vi skal mærke, lytte og lege med jord for at begribe hvad det er for os selv og for det fællesskab som vi er en del af. både det store fællesskab men også det mindre, som naboer og venner.

  • hvad betyder det at vi kan spise fra jorden?
  • hvad betyder det at vi godt kan lide at kigge på sten samle sten, sortere sten, give sten navne?

I besøget på Sorø kunstmuseum, har Formidler Andreas Spinner vist flere kunstneres kunstværker frem som handler om jord, handler om menneskets forhold til jorden. Både som begreb om at være på en jordklode, men også som afgrænsninger og som materiale.

Astrid på Sorø kunstmuseum

Som introduktion til det vi alle kender så godt gav jeg mig i kast med at vise noget af min families stensamling frem.

sten er basal indgang til form, farve, struktur, og magiske udtryk i fortællinger.

For at kunne gå fra stenens univers til det vi mennesker sammen med naturen er gode til, nedbryde ting i mindre dele og skabe med det. Både naturen og mennesker nedbryder og opbygger af mindre dele til helheder, fra detaljer til detaljer til helheder…

SAND tegninger sammen

Eleverne arbejder med et endeligt udtryk til en fælles kunstværk.

Astrid besøger alle 2. klasser på deres skoler

Vi taler igen om jorden, som materiale men også som det vi alle bevæger os rundt på, med alle dets grænser af forskellige arter. Vi går videre til at tale om hvordan alting kaster skygge på jorden og at skygge er det som skabes mellem dig, lyset og jorden.

vi skaber skygger af vores hænder sammen i grupper på fire og bruger kul til aftegningerne. nogen følger nøje linjerne i skyggen andre digter videre.

Vi går fra skygge til aftegninger med ståltråd og jern. vi tegner med ståltråd og samler vores formgivninger i et fællesbevægelige linjer.

Scroll to Top