Helhed og delatje 2018

I helhed og detalje har jeg i år arbejdet med en modernistisk maleri sammen med eleverne. Vi skal sammen finde ind til sansningen af de grundelementer som ligger gemt i maleriet og omdanne dem til vores egne udtryk. Grunden til at jeg har valgt maleriet er fordi det italesætter en situation af nærvær, samvær og dialog. Både igennem valget af lys, former og farver. Elverne arbejder nedenfor med farver stof som er farver fra maleriet. De er blevet bedt om at skabe en kropslig skulptur som de syntes mimer maleriet. Et andet hold bliver bedt om at pakke skulpturen ind i stofstykker. Bagefter kigger vi allesammen på maleriet for at se om vi kan finde farver som vi ikke så før. Det gør de fleste, det vil sige i min optik vil elever skærpe deres synssans ved at lege med eksisterende farver, som de hurtigt genkender, men deres jagt på nye vil vækkes af allerede visuel skærpet sansning. De kropslige positure giver os en ide om hvornår noget er nærværende.

Scroll to Top