Bio


Jeg arbejder med at skabe situationer hvor registreringer af sociale og psykologiske sindstilstand fremhæves og hvor jeg undersøger det iscenesatte møde, som et afsæt til nærværende mellemrum mellem kendte og ukendte sociale rum. Et af min afsæt for registreringerne er lyden som et bærende moment af sanselig krop, hvor jeg bevæger mig ud i hverdagens rum for at skabe situationer i de rum, som vi ofte betragter som offentlige. Her skaber jeg et øjebliks intimt nærvær som jeg optager og omformer til lyd værker. Lydværkerne bruger jeg både i performance, koncerter og video værker.

Jeg arbejder ud fra en nysgerrighed om, hvordan et kunstværks proces udfolder sig. Hvordan rammen om det at arbejde med sanser og processer, kan krydse forskellige grænser og både ændres og forbliver i samme form, alt efter hvilket møde tingen eller jeg indgår i. Jeg danner scener for at skabe et møde, eller en dynamik mellem et publikum, andre kunstner og mig selv, uden for udstillingens ramme. Den registrering som skabes ved at opstille scener eller møder er for at udvide kunstens rum og sansningsfelt.  Jeg registrer møder og mellemrum som opstår i en iscenesat ramme hvor folk kommer på besøg i et flygtigt nærværende øjeblik. Dokumentationen har jeg arbejdet med registreringer i lyd og hvordan besøgende kunne skabe lyd sammen og alene ud fra den iscenesatte situation. Mine registreringer er omkring vores eget psykologisk selv og hvordan stemningen af det selv kommer til udtryk i fremmede situationer med velkendte elementer.