Bagom Astrid Randrup

Jeg arbejder mellem felterne Lydkunst, performance, objekt og deltager baseret kunst. Mine refleksioner, registreringer og undersøgelser er i processerne koncentreret om symbolbetydninger, og det situerede kropslige materiale i tid og rum. Ofte arbejder jeg med situationer, møder og materialers påvirkninger i mødet. Jeg ser mine undersøgelser som sanselige åbninger ind til vores perception af sociale rum. Hvor følelser og kognitive valg støder mod vores valg i fællesanskuelser. Ofte involvere jeg publikum i kunstneriske processer, hvor deres egne indre og nære refleksioner møder ydre og almene.

Jeg er interesseret i hvordan materialer og mennesker formes i gensidige processer og indskriver sig både i en bred kultur- og dannelsesforståelse og i en mere intim og personlig. I min historik som billedkunster, arbejder jeg på tværs af fagområder i teater, udstillinger, læringsrum og Street art. Mine overvejelser om at arbejder med forskellige sceniske rum, er at give mig og mit publikum en mulighed for at spille op mod dynamiske kunstneriske abstrakte under og overbetydninger, med relevans til hverdagen. Det har givet mig en stor kunstnerisk og menneskelig erfaring på tværs af vores æstetiske faggrupper. Både i hvordan vi arbejder alene og sammen, hvordan ideer opstår og forsvinder, som kulturelle normer opstår og forsvinder.

KANP og KANPHUL: Socle Du MONDE 2021

ARKIV af projekter