Bagom Astrid Randrup

Astrid Randrup arbejder bredt mellem felterne lydkunst, fotografi, performance, installation, objekt og deltager baseret kunst. Hun interessere sig for symbolbetydninger, og det situerede kropslige, og om dialogen til materiale i tid og rum. Det kommer til udtryk i situationer, møder og materialers påvirkninger i mødet. Hun ser sine undersøgelser som sanselige åbninger til vores perceptionen af materialer i sammenspil med sociale rum. Og på hvordan materialer og mennesker formes i gensidige processer og indskriver sig både i en bred kultur- og dannelsesforståelse og i en mere intim og personlig.

Astrid Randrups er interesseret i at udforske forbindelserne mellem de materialer, vi bruger, de rum, vi bebor, og de rytmer, der opstår fra disse interaktioner. Gennem hendes kunst søger hun at skabe fordybende oplevelser, der engagerer sanserne og inviterer beskueren til at udforske forholdet mellem billeder, lyd og rum, i sammenspil med rytme og materialer på en fysisk, kropslig måde.

Hun er fascineret af samspillet mellem det sociale liv og de materialer, vi bruger til at skabe og bygge vores verden. Og tror på, at de materialer, vi bruger, kan afsløre meget om vores forhold til hinanden og til den naturlige verden. Hun undersøger og udforsker måder, hvorpå vi bruger symboler, materialer og sociale strukturer, til at konstruere vores sociale liv og identiteter. Og er interesseret i, hvordan de materialer, vi bruger, afspejler vores værdier, vores historie og vores forbindelser til verden omkring os. Gennem kunsten søger hun at afsløre kompleksiteten og med eller modsætningerne i disse relationer, og at invitere til at reflektere over egne forbindelser til sociale strukturerer og materialer, der former vores liv.

Astrid siger selv

Jeg er tiltrukket af en række forskellige materialers sammenspil med menneskers ideer om formbarhed, kreativitet, og hvordan materialers oprindelse har indvirkning på menneskers forståelse af sig selv. Hvert materiale har sin egen historie og associationer, og hvert materiale giver mulighed for at udforske forholdet mellem mennesker og den verden, vi lever i. Gennem mit arbejde søger jeg at udfordre udviklingen af sproglig og sanselig forståelse. Både i arbejdet med æstetisk læring og med kunstværkets udformning i forskellige medier. Med fokus på materialers forbindelser til krop og sprog, til sociale strukturer og stemninger, ved et spændingsfelt mellem symbol og menneske.  

tidligere kunstprojekter, fotograf, performance, lyd

ARKIV af projekter

Scroll to Top