Bagom Astrid Randrup

Jeg arbejder bredt mellem felterne lydkunst, fotografi, performance, installation, objekt og deltager baseret kunst. I processerne koncentrer jeg mig om symbolbetydninger, og det situerede kropslige, og om dialogen til materiale i tid og rum. Det kommer til udtryk i situationer, møder og materialers påvirkninger i mødet. Jeg ser mine undersøgelser som sanselige åbninger til vores psykologiske perception af sociale rum. Hvor følelser og kognitive valg støder sammen med vores valg i fællesanskuelser. Ofte involvere jeg publikum i kunstneriske processer, hvor deres egne indre og nære refleksioner møder ydre og almene.
Jeg er interesseret i hvordan materialer og mennesker formes i gensidige processer og indskriver sig både i en bred kultur- og dannelsesforståelse og i en mere intim og personlig. I min historik som billedekunster, arbejder jeg på tværs af fagområder i teater, udstillinger, læringsrum og Street art. Mine overvejelser om at arbejder med forskellige sceniske rum, er at give mig og mit publikum en mulighed for at spille op mod dynamiske kunstneriske abstrakte under og overbetydninger, med relevans til hverdagen.

KANP og KANPHUL: Socle Du MONDE 2021

ARKIV af projekter